Master Classes & Workshops at the National Academy of Music


MASTER CLASSES & WORKSHOPS
AT “Prof. Pancho Vladigerov” 
National Academy of Music
 FREE ENTRY

Майсторски класове и Уъркшопи
 В Национална музикална академия
„Проф. Панчо Владигеров”
Вход свободен


* * *


20th March (Friday), 10:00, Hall 48 
Contemporary Challenges:
Redefining the Piano as Extended Instrument
Workshop of
Maurilio Cacciatore (IT) & Filippo Perocco (IT)
featuring Anna D’Errico (IT)
 20 март (петък), 10:00, Зала 48
Съвременни предизвикателства:
преосмисляне на разширеното пиано
Уъркшоп на
Маурилио Качаторе (IT) & Филипо Пероко (IT)
с участието на Анна Д’Ерико (IT)

* * *

21st March (Saturday), 10:00, Hall 48
Piano Master Class of
Anna D’Errico (IT)
21 март (събота), 10:00, Зала 48
Майсторски клас по пиано на
Анна Д’Ерико (IT)

* * *

26th March (Thursday), 10:00, Hall 48
Reinvention of Tradition:
The Music of John Harbison
Workshop of Se-Hee Jin (KR/USA)
26 март (четвъртък), 10:00, Зала 48 
Музиката на Джон Харбисън:
преоткриване на традицията 
Уъркшоп на Се-хий Джин (KR/USA) 

* * *
 
27th March (Friday), 10:00, Hall 48
Piano Master Class of
Se-Hee Jin (KR/USA)
27 март (петък), 10:00, Зала 48
МАЙСТОРСКИ КЛАС ПО ПИАНО НА 
Се-хий Джин (KR/USA)

* * *

2nd April (Thursday), 10:00, Hall 48 
the Composer Talks
about His Music
Workshop of Eunho Chang (KR)
2 април (четвъртък), 10:00, Зала 48
КОМПОЗИТОРЪТ ПРЕДСТАВЯ
СОБСТВЕНОТО СИ ТВОРЧЕСТВО 
Уъркшоп на Ънхо Чанг (KR) 

* * *

3rd April (Friday), 10:00, Hall 48 
Prelude to a Masterwork:
The Piano Music of Pierre Boulez
Workshop of Ralph van Raat (NL)
3 април (петък), 10:00, Зала 48
Прелюдия към Шедьовър:
Клавирната музика на Пиер Булез 
Уъркшоп на Ралф ван Раат (NL)

* * *

4th April (Saturday), 10:00, Hall 48 
Piano Master Class of
Ralph van Raat (NL)
4 април (събота), 10:00, Зала 48
Майсторски клас по пиано на 
Ралф ван Раат (NL)