Master Classes & Workshops at the National Academy of Music & Goethe-InstitutMASTER CLASSES & WORKSHOPS
   “Prof. Pancho Vladigerov” National Academy of Music
GOETHE-INSTITUT – SOFIA
FREE ENTRY

 Майсторски класове и Уъркшопи
Национална музикална академия
„Проф. Панчо Владигеров”
 Гьоте-институт – София
Вход свободен
23rd March (Saturday), 11:00, “Prof. Pancho Vladigerov” NAM, Hall 48 
Contemporary Music with Piano Extended Techniques
Workshop of Tricia Dawn Williams (MALTA) & Ruben Zahra (MALTA)
 23 март (събота), 11:00, НМА „Проф. Панчо Владигеров”, Зала 48
Съвременна музика за разширено пиано 
Уъркшоп на Триша Доун Уилиамс (МАЛТА) & Рубен Зара (МАЛТА)1st April (Monday), 11:00, “Prof. Pancho Vladigerov” NAM, Hall 48
Piano Master Class of Stefka Perifanova (Bulgaria/Switzerland)
1 април (понеделник), 11:00, НМА „Проф. Панчо Владигеров”, Зала 48
Майсторски клас по пиано на Стефка Перифановa (България/Швейцария)


 6th April (Saturday), 14:00, Goethe-Institut – Sofia
Flute Master Class of Kersten McCall (Germany/the Netherlands)
Featuring Kamelia Miladinova (Bulgaria/the Netherlands)
6 април (събота), 14:00, Гьоте-институт – София
Майсторски клас по флейта на Керстен Маккол (Германия/Холандия)
С участието на Камелия Миладинова (България/Холандия)