Скъпи приятели,
Екипът на ppIANISSIMO
с огромно съжаление ви информира,
че поради разрастващата се пандемия,
причинена от коронавируса (COVID-19),
и възникналото извънредно положение
всички събития от фестивалната програма
се ОТЛАГАТ ВРЕМЕННО.
При първа възможност
след отшумяването на кризисната ситуация
ще НАСРОЧИМ НАНОВО всички концерти
и съпътстващи образователни прояви.
ПАЗЕТЕ СЕ И БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!
* * *
Dear Friends,
The ppIANISSIMO team
has to regretfully inform you that
due to the growing pandemic
caused by the coronavirus (COVID-19)
and the declared state of emergency,
all events of the festival’s programme
have been TEMPORARILY SUSPENDED.
At the earliest opportunity,
once the crisis has been resolved,
we will RESCHEDULE all concerts
and accompanying educational events.
TAKE CARE AND STAY HEALTHY!
* * * 

20 Март – 5 Април, София
вход свободен
20 March – 5 April, Sofia
Free Entry


Специално издание:
композиторски портрети
Special Edition:
Composers' Portraits 
Програма – София 
Programme – Sofia20 март (петък), 19:00, БНР, Студио 1
РЕЦИТАЛ ЗА РАЗШИРЕНО ПИАНО НА
АННА Д’ЕРИКО (IT) 
ДВОЕН ПОРТРЕТ:
МАУРИЛИО КАЧАТОРЕ (IT)
ФИЛИПО ПЕРОКО (IT)
http://www.ppianissimo.info/2020/03/20th-march-friday-1900-bnr-concert.html
20th March (Friday), 19:00, BNR, Studio 1
EXTENDED PIANO technique Recital BY
Anna D’Errico (IT) 
Double portrait:
Maurilio Cacciatore (IT)
Filippo Perocco (IT)

* * *

21 март (събота), 19:00,
НМА „Проф. Панчо Владигеров”
клавирен рецитал на
Гергана Несторова (BG)
С участието на
Александра Радулова (BG/AT)
Йоана Георгиева (BG) 
Кристиян Тодоров (BG) 
Двоен портрет:
Иван Беатрис Белок (FR)
Франсоаз Шово (FR)http://www.ppianissimo.info/2020/03/21th-march-saturday-1900-nam-concert.html
28th March (Saturday), 19:00,
“Prof. Pancho Vladigerov” NAM
Piano Recital BY
Gergana Nestorova (BG)
Featuring
Alexandra Radulova (BG/AT)
Yoana Georgieva (BG)
Kristian Todorov (BG) 
Double portrait:
Ivane Béatrice Bellocq (FR)
Françoise Choveaux (FR)

* * *

22 март (неделя), 19:00, БНР, Студио 1
Концерт на Vein Trio (CH)
Михаел Арбенц (CH) – пиано
Томас Ленс (CH) – контрабас
Флориан Арбенц (CH) – барабани 
Джаз портрет на Морис Равел (FR)http://www.ppianissimo.info/2020/03/22nd-march-sunday-1900-bnr-concert.html
22nd March (Sunday), 19:00, BNR, Studio 1
Concert of VEIN Trio (CH)
Michael Arbenz (CH) – piano
Thomas Lähns (CH) – bass
Florian Arbenz (CH) – drums 
JAZZ portrait of Maurice Ravel (FR)


* * *

27 март (петък), 19:00, БНР, Студио 1
Солов клавирен рецитал на
Давид Хелбок (AT/DE)
Джаз портрет на
филмовия композитор
Джон Уилямс (USA)
http://www.ppianissimo.info/2020/03/27th-march-friday-1900-bnr-concert.html
27th March (Friday), 19:00, BNR, Studio 1 
Solo Piano Recital by
David Helbock (AT/DE) 
Jazz portrait of
film composer
John Williams (USA)


* * *

28 март (събота), 19:00,
НМА „Проф. Панчо Владигеров” 
Солов клавирен рецитал на
Се-хий Джин (KR/USA)
 Двоен портрет:
Луис Карчин (USA) 
Джон Харбисън (USA)
http://www.ppianissimo.info/2020/03/28th-march-saturday-1900-nam-concert.html
28th March (Saturday), 19:00,
“Prof. Pancho Vladigerov” NAM 
Solo Piano Recital by
Se-Hee Jin (KR/USA) 
Double portrait:
Louis Karchin (USA) 
John Harbison (USA)
 
* * *

29 март (неделя), 19:00, БНР, Студио 1 
КЛАВИРЕН РЕЦИТАЛ НА
АНДЖЕЙ КАРАЛОВ (PL)
С участието на
ЙЕЖИ ПШЕЖДЖЕЦКИ (PL) – електроника 
Част I: Автопортрет
Част II: Двоен портрет
29th March (Sunday), 19:00, BNR, Studio 1 
Piano Recital BY
Andrzej Karałow (PL)
Featuring
Jerzy Przeździecki (PL) – electronics 
Part I: self-portrait
Part II: Double self-portrait


 * * *

3 април (петък), 19:00, БНР, Студио 1 
Солов клавирен рецитал НА
Ралф ван Раат (NL) 
портрет на
Пиер Булез (FR)
http://www.ppianissimo.info/2020/03/3rd-april-friday-1900-bnr-concert.html
3rd April (Friday), 19:00, BNR, Studio 1 
Solo Piano Recital by
Ralph van Raat (NL) 
portrait of
Pierre Boulez (FR)

* * *

4 април (събота), 19:00,
НМА „Проф. Панчо Владигеров” 
концерт на Ансамбъл ppIANISSIMO (BG)
Диригент: Светлин Христов (BG)
С участието на
Инес Симеонова (BG) – пиано 
портрет на Ънхо Чанг (KR)
4th April (Saturday), 19:00,
“Prof. Pancho Vladigerov” NAM 
Concert of ppIANISSIMO Ensemble (BG) 
Conductor: SVETLIN HRISTOV (BG)
Featuring
INES SIMEONOVA (BG) – piano 
portrait of Eunho Chang (KR)

* * *
 
5 април (неделя), 19:00, БНР, Студио 1 
 ppIANISSIMO OPERA: СИНЬОТО ПИАНО
Музика: Албена Петрович Врачанска (BG/LU)
Либрето: Матиас Теодор Фогт (DE) 
Вероник Носбаум (LU) – сопран
Мила Михова (BG) – сопран
Борислава Танева (BG) – пиано
Ромен Носбаум (LU) – пианоhttp://www.ppianissimo.info/2020/03/5th-april-friday-1900-bnr-concert.html
5th April (Sunday), 19:00, BNR, Studio 1 
 ppIANISSIMO OPERA: THE BLUE PIANO
Music by ALBENA PETROVIC VRATCHANSKA (BG/LU)
Libretto by Matthias Theodor Vogt (DE) 
Véronique Nosbaum (LU) – soprano
Milla Mihova (BG) – soprano
Borislava Taneva (BG) – piano
Romain Nosbaum (LU) – piano


* * *